Ratamestarin lausunto

Hieno ennen kartoittamaton suunnistusmaasto löytyi hyvien tieyhteyksien varresta
Jalasjärven puolelta. Alue on hyvin monipuolinen: Erikokoisia pienipiirteisiä
mäkialueita, kangasmaastoa, tiheitä laaksoja. Ainoastaan soita, hakkuualueita ja
polkuverkostoa on niukalti. Kilpailukeskus ja pysäköinti on sijoitettu kovapohjaiselle
lastausalueelle ja matka lähtöön on vain 500m.

Juoksuvauhdin sopeuttaminen on tärkeää. Välillä voi antaa palaa, mutta rastia
lähestyttäessä on syytä tietää sijainti tarkasti. Reitinvalintaakin löytyy.

Nuorten radat on saatu sarjojen taitotason mukaiseksi käyttäen hyväksi maaston
helpompia ja helppokulkuisia alueita. 12-sarjalaisellekin voi olla kompassin
käyttötaidosta hyötyä.

Tervetuloa tutustumaan maastoon, josta ei suunnistajien tekemiä polkuja löydy!

Harri Laine, ratamestari