Ratamestarin mietteitä

Kilpailumaasto on suureksi osaksi avointa nopeasti juostavaa kangasmaastoa. Korkeuserot ovat pohjalaisittain runsaat, kartan käyräväli on 5 m. Jyrkimmät mäet ovat kivikkoisia ja pienipiirteisiä. Harjanteilla olevat vihreät alueet ovat yleensä taimikoita. Ne erottuvat selvästi ympäristöstä, mutta ovat suhteellisen nopeasti läpi juostavia. Notkoalueilla tiheiköt saattavat olla hyvinkin hankalia. Elokuun puolivälin sateiden jälkeen monet suot ja montut muistuttavat lammikoita. Hyväpohjaisia leveitä polkuja on paljon.

Yösuunnistus sujuu tässä maastossa vauhdikkaasti, kovin suuria kierroksia ei kannattane tehdä. Uskon, että miellyttäviä yöjuoksuja on odotettavissa.

Harri Laine